Homepage önsöz

Albstadt-Ebingen okulu, tip olarak „Bağımsız Okul Idare ve Ekonomisi“ tarzında çalışan ve sosyalpedagojik niteliğini taşıyan Baden-Württemberg sanat okullarından biridir. Zollernalbkreis bölgesinde yapılan sanat okulları Strukturreform neticesinde “Bayımsız Okul- Idare ve Ekonomisi” tarzında çalışan Balingen ve Albstadt okulları, 2004 senesinde birleştirildi.Restore edildikten sonra modern teknikle donatılan binada, bu büyük sanatokulu gerçekleştirildi.Kapasitesi 600 tam, 40 yarımgün ve 50 praktikant öğrencileri olan okul, 70 öğretmenlerinin meydana getirdiği öğretimgüçü ile 29 tam ve 3 yarımgün sınıflarında eğitim yapiyor. Eğitimplanı 10 çeşit atraktif okultipi sunuyor.Albstadt dört ayrı çeşit sosyalpedagojik okultiplere sahip olduğu için, bulunduğu bölgede bu bölum bir Kompetenzzentrum diye sayılır.Ayrıca bu okulda “Beslenme-Bilim” ve “Bioteknoloji” Liseleri ihtiva ediliyor. Modern metodlarla sunulan bu ilginç ve spesifik yönler nedeni ile bu iki tabii-Ilimler liseleri en gözde liseler özelliğini taşıyor.Sanat okullarında sunulan “Fachhochschulreife” niteliği, bir senelik tamgün-sanatokulu eğitimi sonuçunda sahip olunabilir. OES-Okulu sayesinde oluşan okul eğitim kalitekontrolu aktif bir şekilde, geleceğin icap ettireceği her türlü eğitim ve bilgi seviyelerine cevap vermeye hazırlıyor. Öğrenciler, ebeveynler, eğitim ve okuldireksyonu, yapılan bu yenilikler dolayısı ile istikbale optimist hislerle bakıyor ve yeni bir okulatmosferi, öğrenim- ve öğretim-kültürü ile ilerlemeye çalışıyor.

OStD Wolfgang Wunder
Okulmüdürü